Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Popular articles

امکانات

از دیگر سو، با توجه به بسیار دشوار بودن نوازندگی این ساز، پیشرفت در این ساز بطور معمول بسیار با کندی توسط هنرجویان
شکیل شدن اکثر کلاسهای آموزشی بصورت یکبار درهفته می باشد، غالبا فرصت آموزش این شاخه برای هنرجویان فراهم نمی گردد .
صورت می پذیرد و از آنجا که بطورعمومی مدت زمان کلاسهای آموزشی برای این ساز بسیار کم در نظر گرفته می شود
بسیاری ازهنرآموزان ویولن خود تحت یک سیستم آموزشی جامع و مدون، این دانش را بطور کامل فرا نگرفته اند

معرفی علائم و نشانه ها

نوازندگان ویولن برای نواختن در سطح اعلای آن، نیازمند دانستن بسیاری از رموز و اطلاعات و دانسته های قیمتی هستند و متاسفانه این مورد باعث می گردد تا بسیاری از تنگ نظری ها در زمینه آموزش به هنرجویان بوجود آید.

بطور کلی فراگیری ادیت باید در طول زمان دوره آموزش نوازندگی و به موازات آن توسط هنرجو انجام پذیرد

نمایش اسکرین شات

اولین برنامه

رای نمایش جهت نواختن با آرشه، از علامت(V) برای آرشه چپ و از علامت
در اکثر موارد، آغاز پاساژهای موسیقی با آرشه راست آغاز می گردد مگر آنکه نیازهای موسیقایی قطعه یا موارد .
بر پایه سه مجسمه کوچک بازیافت شده در خرابه‌های شوش تنبور
8م
کاربری
91م
موسیقی
125ک
دانلود
954ک
هنرمند

نظرات

همکاران

جان دوئی
جان دوئی
سئو
ویکتوریا
ویکتوریا
بازاریاب
بیل
بیل
توسعه دهنده

مشتریان

بهترین ها

تماس با ما

مرکز هولدینگ نرم افزارهای حقوقی و ارائه کلیه خدمات IT

info@kit.ir

www.kit.ir

88373675 (21) (98+)